Функції і завдання українського центру оцінювання якості освіти
Основні зівдання українського центру оцінювання якості освіти:
 • підготовка та здійснення зовнішнього незалежного тестування:;
 • проведення моніторингу якості освіти;
 • проведення соціально-психологічних досліджень;
 • атестація педагогічних працівників;
 • надання інформації про результати зовнішнього незалежного тестування: за запитами ЗНЗ та ВИЩів (вищіх навчальних закладів).
Функції зовнішнього незалежного тестування:
 • визначення ступеня відповідності навчальних досягнень випускників державному освітньому стандарту;
 • відбір випускників для продовження навчання у вищіх навчальних закладах. 

Подробнее
Категория: Функции и задания украинского центра оценивания | 406| 1
 


Функции и задания украинского центра оценивания качества образования
Основные задания украинского центра оценивания качества образования:
 • подготовка и проведение внешнего независимого тестирования:;
 • проведение мониторинга качества образования;
 • проведение социально-психологических исследований;
 • аттестация педагогических работников;
 • предоставления информации о результатах внешнего независимого тестирования: по запросам школа и высших учебных заведений)
   
Функции внешнего независимого тестирования:
Подробнее
Категория: Функции и задания украинского центра оценивания | 674|
 


Вирішення нестандартних ситуацій
З пам'ятки інструктора.
Нестандартні ситуації, що можуть виникнути в пункті тестування під час проведення зовнішнього оцінювання, та способи їхнього вирішення.
 • 1. Учасник зовнішнього оцінювання прибув без запрошення
Учасник допускається до проходження зовнішнього оцінювання. Помічник відповідального за пункт тестування перевіряє документ, що посвідчує особу учасника, та з’ясовує його аудиторію тестування.
 • 2. Учасник прийшов без документа, що посвідчує особу 
 Учасник не допускається до зовнішнього оцінювання, про що складається відповідний протокол, який засвідчується підписами відповідального за пункт тестування, його помічника та чергового. Зазначений вище протокол долучається до матеріалів, що надсилаються до центру обробки.
Ксерокопії документів, що посвідчують особу учасника, не дають права для допуску до пункту тестування, навіть у випадку якщо вони завірені нотаріально.

Подробнее
Категория: Решение нестандартных ситуаций | 317|
 


Решение нестандартных ситуаций
 Из памятки инструктора.
 

Нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в пункте тестирования во время проведения внешнего оценивания, и способы их решения. 
 •  1. Участник внешнего оценивания прибыл без приглашения   
Участник допускается к прохождению внешнего оценивания. Помощник ответственного за пункт тестирования проверяет документ, удостоверяющий личность участника и выясняет его аудиторию тестирования.
 • 2. Участник пришел без документа, удостоверяющего личность  
  Участник не допускается к прохождению внешнего тестирования, о чем составляется соответствующий протокол, который заверяется подписями ответственного за пункт тестирования, его помощника и дежурного. Указанный выше протокол приобщается к материалам, которые направляются в центр обработки.
Ксерокопии документов, удостоверяющих личность участника, не дают права допуска к пункту тестирования, даже если они заверены нотариально.

Подробнее
Категория: Решение нестандартных ситуаций | 885| 1
 


« назад   1 2 3 ... 11 12 13 14 [15] 16   далее »
© Внешнее независимое тестирование в Украине Перепечатка и использование материалов разрешено только с указанием ссылки на первоисточник.
-->
-->