Порядок проведення незалежного зовнішнього оцінювання


Тестування розпочинається об 11-й годині.
Право входу до аудиторій тестування після початку зовнішнього оцінювання мають лише уповноважена особа, відповідальний за пункт тестування та медичний працівник (за запрошенням і в супроводі відповідального за пункт тестування).
Протягом перших 15 – 20 хвилин зовнішнього оцінювання відбувається:

- перевірка явки учасників на тестування;

- ознайомлення учасників зовнішнього оцінювання з їхніми правами та обов’язками;

- третьому за списком у протоколі учаснику зовнішнього оцінювання пересвідчитися в цілісності аудиторного пакета з тестовими матеріалами, продемонструвати його всім присутнім в аудиторії, зафіксувати цей факт та номер аудиторного пакета в Аудиторному протоколі проведення зовнішнього оцінювання (у разі відсутності третього учасника тестування запрошується наступний за списком учасник);

- відкриття та перевірка комплектності аудиторного пакета з тестовими матеріалами;

- роздача учасникам зовнішнього оцінювання бланків відповідей та їхнє кодування за допомогою наліпок зі штрих-кодами;

- приклеювання наліпки зі штрих-кодом і з порядковим номером «0» на спеціально відведене місце в Аудиторному протоколі проведення зовнішнього оцінювання, інша наліпка з номером «0» приклеюється на новий сек’юр-пак (пластиковий конверт);

- роздача учасникам зовнішнього оцінювання тестових зошитів, відповідно до номерів робочих місць учасників ;

- відбувається перевірка якості друку тестових зошитів щодо;

- учасникам повідомляють про те, що вони після завершення зовнішнього оцінювання можуть отримати для використання на власний розсуд свій тестовий зошит і пропонують учасникам, які бажають після завершення зовнішнього оцінювання отримати тестовий зошит, позначити на його титульній сторінці своє прізвище, ім’я, по батькові;

- ознайомлення учасників з інструкцією щодо роботи з тестовим зошитом та заповненням бланків відповідей, на зворотній стороні бланку відповідей типу А кожен власною рукою робить запис : «З порядком проведення зовнішнього оцінювання ознайомлений. Номер мого робочого місця відповідає номерам тестового зошита та бланків відповідей»;

- позначення номера тестового зошита на бланках відповідей у визначених місцях;

- оголошується початок роботи з тестом і відлік часу, відведеного на зовнішнє оцінювання;

- на дошці записується час початку й закінчення роботи з тестом.

Після оголошення початку роботи над тестом допуск до аудиторії тестування новоприбулих учасників зовнішнього оцінювання забороняється.
Якщо робоче місце в аудиторії тестування не використовується, то відповідні бланки відповідей вкладаються до тестового зошита, що заклеюється наліпками зі штрих-кодами з тим же номером. Такі тестові матеріали мають розміщуватися на столі відсутнього учасника до закінчення часу, відведеного для роботи над тестом. Після завершення зовнішнього оцінювання невикористані комплекти тестових матеріалів вкладаються до сек’юр-пака, в якому відправляються бланки відповідей учасників до центру обробки.
Персоналу пункту тестування під час проведення зовнішнього оцінювання забороняється ознайомлюватися зі змістом тестових завдань, копіювати та виносити їх за межі аудиторій тестування.
У разі необхідності під час проведення зовнішнього оцінювання переміщення тестових матеріалів з однієї аудиторії тестування до іншої дозволяється здійснювати лише відповідальному за пункт тестування у присутності уповноваженої особи.
У разі виявлення персоналом пункту тестування фактів порушень учасником або працівником пункту процедури проведення зовнішнього оцінювання вони мають повідомити про це відповідального за пункт тестування та уповноважену особу.
Учасник зовнішнього оцінювання, який допустив порушення, видаляється за межі пункту тестування, його бланки відповідей приймаються старшим інструктором і передаються в установленому порядку до регіонального центру.
Під час тестування учасники мають право вийти з аудиторії. Вихід з аудиторії учасникам дозволяється по черзі: одна особа повертається, інша – виходить.
У разі виходу учасника зовнішнього оцінювання з аудиторії тестовий зошит і бланки відповідей мають бути залишені на його столі заповненою стороною донизу. Час виходу (повернення) з (до) аудиторії тестування учасника фіксується інструктором на зворотній стороні бланка Аудиторного протоколу проведення зовнішнього оцінювання. Час, використаний учасником тестування для індивідуальних потреб, йому не компенсується.
Якщо учасник виявив порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що може вплинути на його результати, він має право до виходу з пункту тестування звернутися через уповноважену особу з письмовою заявою до регламентної комісії регіонального центру.
Після завершення роботи над тестом учасник зовнішнього оцінювання має здати старшому інструктору бланки відповідей, які відразу вкладаються до захищеного пластикового пакета. Факт передання бланків фіксується підписом учасника в Аудиторному протоколі проведення зовнішнього оцінювання. Тестовий зошит із власними записами учасник тестування має залишити на своєму робочому місці.
Після завершення виконання роботи над тестами всіма учасниками зовнішнього оцінювання інструктори в аудиторії мають перевірити наявність бланків відповідей усіх учасників, які проходили тестування в цій аудиторії, після чого помістити їх, а також невикористані тестові матеріали і Аудиторний протокол проведення зовнішнього оцінювання до захищеного пакета та закрити його.
Захищений пакет із тестовими матеріалами має бути скомплектований і закритий у присутності не менше трьох учасників із цієї аудиторії тестування.
. Захищений аудиторний пакет із тестовими матеріалами передається старшим інструктором відповідальному за пункт тестування, про що робиться відмітка у Відомості передання аудиторних пакетів із тестовими матеріалами.
. Захищені аудиторні пакети із тестовими матеріалами, документи пункту тестування, завірені підписом уповноваженої особи та номерною печаткою регіонального центру (Відомість передання аудиторних пакетів із тестовими матеріалами, Карта спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, Акт закриття/відкриття сховища для зберігання тестових матеріалів, апеляційні заяви учасників тестування щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання та матеріали стосовно їхнього розгляду (у разі надходження), матеріали щодо розгляду порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання) поміщаються до контейнера.Факт закриття й опломбування контейнера (-ів) із тестовими матеріалами фіксується відповідальним за пункт тестування та уповноваженою особою в Акті розкриття/закриття контейнера (-ів) із тестовими матеріалами (Додаток 14).

Після опломбування контейнера (-ів) із тестовими матеріалами відповідальним за пункт тестування, уповноваженою особою та громадськими спостерігачами, які були присутні в пункті під час проведення зовнішнього оцінювання, складається Протокол про завершення процедури тестування за встановленою формою .
У разі відсутності в пункті тестування громадських спостерігачів у зазначеному вище протоколі уповноваженою особою робиться відповідний запис.
Наявність Протоколу про завершення процедури тестування є необхідною умовою для відправлення матеріалів зовнішнього оцінювання до центру обробки.

Оригінали Акта розкриття/закриття контейнера (-ів) із тестовими матеріалами та Протоколу про завершення процедури тестування передаються уповноваженою особою до відповідного регіонального центру.

Контейнер (-и) із тестовими матеріалами надсилається до відповідного регіонального центру в порядку, встановленому Українським центром.
До моменту відправлення контейнер (-и) поміщається (-ються) відповідальним за пункт тестування та його помічником у присутності уповноваженої особи до сховища під охорону.

Акти приймання виконаних робіт персоналом пункту тестування надсилаються до регіонального центру відповідальним за пункт в установленому центром порядку.
Після завершення зовнішнього оцінювання у пункті тестування учасникам за бажанням видаються використані ними для ведення чорнових записів тестові зошити та відповідні вкладки до зошитів із перекладом тестових завдань мовами національних меншин.
Тестові зошити та вкладки до них із перекладом тестових завдань мовами національних меншин, які учасники не отримали після завершення зовнішнього оцінювання, зберігаються відповідальним за пункт тестування протягом місяця, після чого знищуються.
Категория: Порядок проведения | 812 | распечатать
 


Добавление комментария:

Имя:
Пароль: (если зарегистрирован)
Email: (обязательно!)
captcha

теги форматирования

добавить смайлы
 
© Внешнее независимое тестирование в Украине Перепечатка и использование материалов разрешено только с указанием ссылки на первоисточник.
-->
-->