Вирішення нестандартних ситуацій
З пам'ятки інструктора.
Нестандартні ситуації, що можуть виникнути в пункті тестування під час проведення зовнішнього оцінювання, та способи їхнього вирішення.
  • 1. Учасник зовнішнього оцінювання прибув без запрошення
Учасник допускається до проходження зовнішнього оцінювання. Помічник відповідального за пункт тестування перевіряє документ, що посвідчує особу учасника, та з’ясовує його аудиторію тестування.
  • 2. Учасник прийшов без документа, що посвідчує особу 
 Учасник не допускається до зовнішнього оцінювання, про що складається відповідний протокол, який засвідчується підписами відповідального за пункт тестування, його помічника та чергового. Зазначений вище протокол долучається до матеріалів, що надсилаються до центру обробки.
Ксерокопії документів, що посвідчують особу учасника, не дають права для допуску до пункту тестування, навіть у випадку якщо вони завірені нотаріально.

Подробнее
Категория: Решение нестандартных ситуаций | 317|
 


Решение нестандартных ситуаций
 Из памятки инструктора.
 

Нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в пункте тестирования во время проведения внешнего оценивания, и способы их решения. 
  •  1. Участник внешнего оценивания прибыл без приглашения   
Участник допускается к прохождению внешнего оценивания. Помощник ответственного за пункт тестирования проверяет документ, удостоверяющий личность участника и выясняет его аудиторию тестирования.
  • 2. Участник пришел без документа, удостоверяющего личность  
  Участник не допускается к прохождению внешнего тестирования, о чем составляется соответствующий протокол, который заверяется подписями ответственного за пункт тестирования, его помощника и дежурного. Указанный выше протокол приобщается к материалам, которые направляются в центр обработки.
Ксерокопии документов, удостоверяющих личность участника, не дают права допуска к пункту тестирования, даже если они заверены нотариально.

Подробнее
Категория: Решение нестандартных ситуаций | 884| 1
 


© Внешнее независимое тестирование в Украине Перепечатка и использование материалов разрешено только с указанием ссылки на первоисточник.
-->
-->